10.25" Plates

AKA - Alpha Kappa Alpha - 10.25" Plate (8ct)

AKA - Alpha Kappa Alpha - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
KAP - Kappa Alpha Psi - 10.25" Plate (8ct)

KAP - Kappa Alpha Psi - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
SGR - Sigma Gamma Rho - 10.25" Plate (8ct)

SGR - Sigma Gamma Rho - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
ZPB - Zeta Phi Beta - 10.25" Plate (8ct)

ZPB - Zeta Phi Beta - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
APA - Alpha Phi Alpha - 10.25" Plate (8ct)

APA - Alpha Phi Alpha - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
OPP - Omega Psi Phi - 10.25" Plate (8ct)

OPP - Omega Psi Phi - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
ACO - Alpha Chi Omega - 10.25" Plate (8ct)

ACO - Alpha Chi Omega - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
DC - Delta Chi - 10.25" Plate (8ct)

DC - Delta Chi - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
DDD - Delta Delta Delta - 10.25" Plate (8ct)

DDD - Delta Delta Delta - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
PBP - Pi Beta Phi - 10.25" Plate (8ct)

PBP - Pi Beta Phi - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
PBS - Phi Beta Sigma - 10.25" Plate (8ct)

PBS - Phi Beta Sigma - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
PDT - Phi Delta Theta - 10.25" Plate (8ct)

PDT - Phi Delta Theta - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
PKP - Pi Kappa Phi - 10.25" Plate (8ct)

PKP - Pi Kappa Phi - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
SC - Sigma Chi - 10.25" Plate (8ct)

SC - Sigma Chi - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
ZTA - Zeta Tau Alpha - 10.25" Plate (8ct)

ZTA - Zeta Tau Alpha - 10.25" Plate (8ct)

VIEW