10.25" Plates

AKA - Alpha Kappa Alpha - 10.25" Plate (8ct)

AKA - Alpha Kappa Alpha - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
KAP - Kappa Alpha Psi - 10.25" Plate (8ct)

KAP - Kappa Alpha Psi - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
OPP - Omega Psi Phi - 10.25" Plate (8ct)

OPP - Omega Psi Phi - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
ZPB - Zeta Phi Beta - 10.25" Plate (8ct)

ZPB - Zeta Phi Beta - 10.25" Plate (8ct)

VIEW
SGR - Sigma Gamma Rho - 10.25" Plate (8ct)

SGR - Sigma Gamma Rho - 10.25" Plate (8ct)

VIEW