7" Plates

AKA - Alpha Kappa Alpha - 7" Plate (8ct)

AKA - Alpha Kappa Alpha - 7" Plate (8ct)

VIEW
KAP - Kappa Alpha Psi - 7" Plate (8ct)

KAP - Kappa Alpha Psi - 7" Plate (8ct)

VIEW
OPP - Omega Psi Phi - 7" Plate (8ct)

OPP - Omega Psi Phi - 7" Plate (8ct)

VIEW
ZPB - Zeta Phi Beta - 7" Plate (8ct)

ZPB - Zeta Phi Beta - 7" Plate (8ct)

VIEW
SGR - Sigma Gamma Rho - 7" Plate (8ct)

SGR - Sigma Gamma Rho - 7" Plate (8ct)

VIEW
PBS - Phi Beta Sigma - 7" Plate (8ct)

PBS - Phi Beta Sigma - 7" Plate (8ct)

VIEW